Sposoby płatności

W sklepie internetowym sklep.stylistkaoprawokularowych.pl masz do wyboru kilka sposobów płatności.

Szybkie płatności PayU

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU.

BLIK

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU.

Karta płatnicza

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU. 

Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Tradycyjny przelew bankowy

Odbiorca: 

Patrycja Grzybowska
Stylistka Opraw Okularowych
ul. Kapelanka 15e, 30-347 Kraków

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI
33 1050 1445 1000 0097 3497 1055

Tytuł przelewu: numer twojego zamówienia

W przypadku nieotrzymania zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i zostaje anulowane.